Pasquali 945

Pasquali 945

Sense documentació.

Rodes i bateria nova.

Tractor 1500€

Tractor i desbrossadora 3000