Remolc escampa fems

Remolc escampafems.

Acavat de repassar .

Rodes noves.

Mides caixa 2,50x1,50.

Ideal per a mini tractor Pasquali o similar.

Documentació.