Retovat/Fresa

Fresa marca Ebro.

Molt bon estat.

Repassat.

Coixinet nou.

Cuixilles noves.

Toma de força amb embrague.

1,90 amplada.