Enganxe Pasquali

Acoplem desbrossadores de transmisió universal

i enganxe tres punts a Pasquali d' enganxe antic.

Demaneu pressupost.