"Ahoyadora"

"Ahoyadora" Zeppelin.

Diferents models i preus.

Mecànica: 940€+IVA

Hidraulica: 1366€+IVA