Abonadora 500Kg

Abonadora Polietile.

500 Kg

Un sol plat

 Mecànica 

Hidraulica