''Ahoyadora''

0

"Ahoyadora" Zeppelin.

Diferents models i preus.

Mecànica

Hidraulica