''Ahoyadora''

"Ahoyadora" Zeppelin.

Diferents models i preus.

Mecànica

Hidraulica