Embaladora

1900.00

Embaladora Batlle.

Documentació.

En bon estat.