Roleu

850.00

Roleu 2,20m amplada.

Practicament sense us.

Molt bon estat.