Transplantadora

2400

Transplantadora.

Marca Checchi Magli.

En molt bon estat.