Moticultor Pasquali

1350.00

Moticultor Pasquali.

Retovat

Estripador

Remolc.

Fre remolc i moticultor.

Molt bon funcionament.

Equip complert!!!!