Rampi

1100.00

Rampi rotatiu.

En molt bon estat.