Remolc

650.00

Remolc moticultor.

Fre i bolquet.

Molt bon estat.