Cultivador/'' Chissel''

Cultivador /Chissel.

2,60 amplada.

Ruleo destarrossador.

9 braços.

Molt reforçat.

Braços "Casamayor".

Fabricat tub estructural 80x80x6

Passamà 80x20.

Fabricació propia.

Es pot fer qualsevol mida.

Consulta preu sense compromis.