Desbrossadora Agridan

0

Desbrossadora Agridan.

Forestal.

Molt reforçada.

Grup Comer 125

Transmisió Comer.

Cabçal forestal.

 

Es pot fer tot tipus de conbinacions en:

Cabçals.

Grups de tracció.

Mides.

Gruix planxes.