Polvoritzador

Polvoritzador 100-908H

1 roda

Motor Honda 1,1HP

Capacitat dipòsit 100l

Bomba de pistons

Caudal 10,5l

Presió 30 atm

Longitud manguera 10m

Pes 36Kg