Seient

Seient.

Per Pasquali o similar.

Preu 70€+IVA