Fil (serra)

Fil desbrossadora.

Serra.

Diferents gruixos.