Fil (serra)

0

Fil desbrossadora.

Serra.

Diferents gruixos.