Serra(33631)

Serra podar corbada.

28cm 11"

Preu IVA inclòs.