Serra(37621)

Serra Stanley.

Funda rigida.

330mm 6TPI

Preu IVA inclòs