Abonadora 500Kg

Abonadora Polietile.

500 Kg

Un sol plat

PVP Mecànica 640€+IVA

PVP hidraulica 839€+IVA